Privacyverklaring

Your VA Professional, hierna YVAP genoemd, respecteert de privacy van al haar website gebruikers en (potentiële) opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat de persoons- en bedrijfsgegevens die je mij verschaft vertrouwelijk behandeld worden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@yvap.nl.

Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zal ik ervoor zorg dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst.

Datum laatste aanpassing: 3 augustus 2018.

YVAP verzameld persoonlijke en bedrijfsinformatie op verschillende manier wanneer je een dienst(en) en dus overeenkomst aan gaat met YVAP, wanneer jij je registreert voor dienst(en) aangeboden door YVAP of door het bezoeken van de YVAP website. Door te registreren accepteer je de verzameling van jouw persoonlijke- en bedrijfsgegevens door YVAP.

Om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en dus mijn dienst(en) optimaal aan jou te kunnen leveren moet ik voor elke overeenkomst de volgende informatie verzamelen en opslaan:
– Voor- en achternaam;
– Bedrijfsnaam;
– Adres (indien factuuradres afwijkend is, verzamel, registreer en sla ik deze ook op);
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Overig benodigde gegevens om mijn dienst(en) uit te kunnen voeren (hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken).

Ook verzamel ik informatie over website verkeer (Google Analytics) en andere commerciële informatie (Facebook, Twitter en LinkedIn) welke ik gebruik om patronen in kaart te brengen welke ik gebruik voor eigen onderzoek, marketingdoeleinden en om mijn website aan te passen om nog beter aan jouw wensen te kunnen voldoen.

De YVAP website verzameld geanonimiseerde gegevens via Google Analytics. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Ik gebruik deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van mijn website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken heb ik de volgende maatregelen getroffen:
– Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
– Ik heb het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
– Ik heb ‘gegevens delen’ met Google uitgezet;
– Ik maak geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytic cookies.

Omdat de patronen, wensen en eisen continue wijzigen, bewaar ik deze verzamelde informatie tot maximaal 1 jaar.

Voor facturatie en mijn financiële administratie verwerk en sla ik de volgende informatie op:
– Voor- en achternaam;
– Bedrijfsnaam;
– Adres (indien factuuradres afwijkend is, verzamel, registreer en sla ik deze ook op);
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Kamer van Koophandel nummer;
– Btw nummer;
– Klantnummer;
– Factuurnummer;
– Bankgegevens;
– Openstaand saldo.

Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Deze gegevens heb ik dus nodig voor de uitvoering van mijn dienst(en) en overeenkomst.

Wat doe ik met je gegevens?

Heel belangrijk om te weten is dat ik uiterst secuur om ga met je gegevens. Deze gegevens sla ik veilig op in een veilige database en is niet bereikbaar voor onbevoegden. Je gegevens worden enkel intern bij YVAP gebruikt tenzij het nodig is dat ik deze gegevens aan iemand anders moet geven. Als dat het geval is, zorg ik ervoor dat zij net zo veilig omgaan als ik zelf. Je gegevens gebruik ik voor verschillende doeleinden zoals het leveren van mijn dienst(en) en het aanbieden van gepaste aanbiedingen die passen bij je wensen.

Ik geef de door jou verstrekte gegevens aan YVAP door aan andere partijen bedrijven of instanties als dat nodig is voor mijn dienstverlening of als ik daartoe wettelijk verplicht ben. De partijen die ik nodig heb voor de uitvoering van mijn dienstverlening zijn:
– Mijn ICT- en betaaldienstverleners;
– Administratieve (boekhoud) dienstverlener.

Ik sluit een verwerkersovereenkomst met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen.

Ik verkoop jouw persoonlijke- en bedrijfsgegevens en/of informatie nooit door aan derde partijen voor marketing- of andere doeleinden.

De persoonlijke- en bedrijfsgegevens die je verstrekt hebt aan YVAP om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en dus mijn dienst(en) optimaal aan jou te kunnen leveren, bewaar ik 7 jaar zoals ik verplicht wordt volgens de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verder heeft YVAP op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet al zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. YVAP kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raden wij ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door YVAP worden verwerkt.

Daarnaast verzamel ik informatie over website verkeer (Google Analytics) en andere commerciële informatie (Facebook, Twitter en LinkedIn) welke ik gebruik

Bescherming van je gegevens en/of informatie

YVAP doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van de door jou aan mij verstrekte informatie en gegevens te waarborgen. Daarnaast doe ik zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie ik samenwerk en waarmee ik je gegevens deel dezelfde maatstaven hanteren.

Nieuwsbrieven

Je kunt er zelf voor kiezen om je in te schrijven op mijn nieuwsbrief. Hierbij gebruik ik je naam en e-mail adres om je te informeren over de ontwikkelingen, laatste trends en over speciale aanbiedingen en acties.

Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen kun je je heel gemakkelijk en snel uitschrijven door middel van het klikken op de afgemeld link onder aan de e-mail. Deze afmeldt link staat in elke nieuwsbrief onder aan vermeldt. Daarnaast kun je jezelf ook eventueel afmelden door een e-mail te sturen naar info@yvap.nl, dan verwijder ik je handmatig van mijn maillijst.

Persoonlijk advies (cookies)

Als je mijn website bezoekt of mij volgt op social media, hou ik graag bij wat jij leuk vindt. Ik geef je graag persoonlijk advies door middel van advertenties op bijvoorbeeld Facebook. Dit doe ik aan de hand van cookies, meer informatie over cookies lees je in de Cookie statement.

Google Analytics

De YVAP website verzameld geanonimiseerde gegevens via Google Analytics. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Ik gebruik deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van mijn website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken heb ik de volgende maatregelen getroffen:
– Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
– Ik heb het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
– Ik heb ‘gegevens delen’ met Google uitgezet;
– Ik maak geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytic cookies.

Social Media (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn)

Als je via Social Media contact met mij zoekt of opneemt, bewaar ik geen gegevens van jou tenzij anders vermeld.

Op de website van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zijn knoppen opgenomen m pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie de Cookie statement voor meer informatie).

In het privacy beleid van Facebook, Instagram Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) kun je lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoons- en/of bedrijfsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie de contact gegevens hieronder.

Je hebt het recht om:
– Uitleg te krijgen over welke persoons- en bedrijfsgegevens ik heb en wat ik ermee doe;
– Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van verouderde persoons- en/of bedrijfsgegevens;
– Toestemming die je hebt gegeven in te trekken;
– Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Verder heb je natuurlijk altijd het recht om tegen de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens bezwaar te maken en ook al heb mij zelf toestemming gegeven om bepaalde gegevens op te slaan, je hebt altijd het recht dit weer in te trekken. Omdat databeveiliging en de privacy bij mij bijzonder hoog in het vaandel staan kan ik het me eigenlijk niet voorstellen, maar mocht je toch niet tevreden zijn heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon en/of bedrijf aanpas of verwijder.

Wijziging van de Privacyverklaring door YVAP

YVAP is gerechtigd haar privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij onze privacyverklaring daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van onze privacyverklaring staat hier op onze website, waarbij wij ook de datum noteren van laatste wijziging.

Mocht je ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat YVAP onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen via info@yvap.nl of +31(0)6 – 2309 6665.

YVAP zal deze gegevens en/of informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Your VA Professional | YVAP

Swingdreef 54
3845 BX Harderwijk

KvK nummer: 66057523

BTW nummer: NL019120096B02

E: info@yvap.nl

 

Cynthia Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van YVAP en is bereikbaar via info@yvap.nl, cynthia.smit00@gmail.com of +31(0)6 – 2309 6665.